OPITU

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni powstał 01 lipca 1998 roku. Organem założycielskim jest gmina Gdynia. OPiTU stawia na zasady dobrej współpracy : współpracuje z instytucjami i osobami na poziomach placówki, gminy, województwa, ogólnopolskim i europejskim. Przedstawiciele ośrodka biorą udział w pracach Gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie.
Zespół OK Interactive zaprojektował i stworzył serwis internetowy OPITU wraz z intuicyjnym panelem CMS do aktualizacji treści. Strona www dostosowuje się do urządzeń mobilnych. Projektujemy strony internetowe i sklepy internetowe. Zapraszamy do współpracy.

previous previous
ZOBACZ GDZIE JESTEŚMY